برد فرمتر پرینتر اچ پی مدل 2035 hp formatter board

برد فرمتر پرینتر اچ پی مدل 2035 hp formatter board 

قطعه الکترونیکی 

300,000 تومان بدون مالیات.

3 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

برد فرمتر پرینتر اچ پی مدل 2035 hp formatter board 

برد فرمتر اصلی ترین برد پرینتر میباشد . کار برد فرمتر اتصال به کاربر برای گرفتن دستور چاپ و بیشترین پیغام hewlett packard برای برد فرمتر میباشد.