جدید برد فرمتر پرینتر اچ پی مدل 2035 hp formatter board

برد فرمتر پرینتر اچ پی مدل 2035 hp formatter board

برد فرمتر پرینتر اچ پی مدل 2035 hp formatter board 

قطعه الکترونیکی 

300,000 تومان بدون مالیات.

3 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

برد فرمتر پرینتر اچ پی مدل 2035 hp formatter board 

برد فرمتر اصلی ترین برد پرینتر میباشد . کار برد فرمتر اتصال به کاربر برای گرفتن دستور چاپ و بیشترین پیغام hewlett packard برای برد فرمتر میباشد.